Beschermingsbewind

Wanneer biedt bewindvoering uitkomst?

U kunt een periode in uw leven meemaken waarin u niet meer goed voor uw eigen geldzaken kunt zorgen. U heeft bijvoorbeeld schulden die zijn ontstaan in of na een periode van werkloosheid, ziekte of echtscheiding. De rechter kan voor u een bewindvoerder benoemen die u helpt om al uw geldzaken of een deel ervan zoals uw spaargeld of woning weer op orde te krijgen. De bewindvoerder kan bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis van u zijn.

Als uw geldzaken onder bewind komen, kunt u verdriet, angst, boosheid, schuldgevoel of schaamte voelen doordat u niet meer zelfstandig over uw geldzaken kunt beslissen. Ook vraagt het veel vertrouwen in de bewindvoerder aan wie u uw geldzaken uit handen geeft. Het is goed om te weten dat de rechter jaarlijks controleert of uw bewindvoerder uw geldzaken goed beheert.


 

Hoe ziet de aanvraagprocedure er uit?

 1. Een verzoeker verstuurt aanvraagformulier en bijlagen naar de kantonrechter.
 2. De rechtbank verstuurt de uitnodigingen voor de zitting.
 3. Belanghebbende familieleden die niet akkoord zijn, kunnen een verweerschrift opsturen.
 4. De zitting: de kantonrechter behandelt het verzoek met:
  • de verzoeker
  • de persoon voor wie het bewind bedoeld is (de betrokkene)
  • de voorgestelde bewindvoerder(s)
  • belanghebbende(n) (die verweer voeren)
 5. De kantonrechter doet uitspraak: hij beslist of hij akkoord gaat met het verzoek.
 6. Iedereen die op de zitting was, krijgt per post de uitspraak toegestuurd.
 7. Hoger beroep kan binnen 3 maanden na de uitspraak worden ingediend.
 

Wat doet een bewindvoerder voor u?

 • de bewindvoerder bepaalt het bedrag waarmee u uw dagelijkse uitgaven zoals boodschappen kunt doen
 • wilt u een grote aan- of verkoop doen van bijvoorbeeld een auto of woning, dan heeft u de goedkeuring van uw bewindvoerder en mogelijk de rechter nodig. Dat geldt ook als u een contract wilt afsluiten. Want deze stappen kunnen gevolgen hebben voor uw geldzaken
 • u blijft handelingsbekwaam; u houdt bijvoorbeeld het gezag over kinderen onder de 18 jaar, mag zelf een testament schrijven en kunt stemmen bij verkiezingen
 • de bewindvoerder kan u voor uw bescherming laten vermelden in het Centraal curatele- en bewindregister (en de rechtbank kan de registratie regelen als u geld verspilt of door schulden in de problemen zit), zodat bedrijven alleen na goedkeuring van uw bewindvoerder contracten met u kunnen aangaan
 • de bewindvoerder vermeldt het bewind in het handelsregister (kvk.nl)U verlaat Rechtspraak.nl als u een onderneming heeft en in het kadaster (kadaster.nl)U verlaat Rechtspraak.nl als u een eigen woning of een stuk land heeft
 

Kosten en vergoeding

 • bewind aanvraagt
 • vraagt om het bewind te stoppen
 • vraagt om de maatregel bewind uit te breiden met mentorschap
 • vraagt om de maatregel bewind om te zetten in curatele
 • vraagt om tijdelijk bewind te verlengen

In 2020 is het griffierecht per aanvraag tot bewind of hierboven vermelde wijziging van bewind € 83.
Vraagt u tegelijk met bewind ook mentorschap aan, dan blijft het tarief € 83.

U betaalt het griffierecht per aanvraag of een hierboven vermelde wijziging van bewind.

Een bewindvoerder kan om een vergoeding vragen, de Rechtbank zal hierover dan een beslissing nemen.